menu
Váš košík
je prázdný

Obchodní podmínky

Tento internetový obchod provozuje:
Olga Janíková
Skalice 405, 73801 Skalice
Česká republika

IČ: 06556213
(dále jen „prodávající“).

1. Obchodní a dodací podmínky

Přijetí objednávky:

Veškeré objednávky přijaté prodávajícím způsobem shora uvedeným jsou považovány společností za závazné a řídí se těmito obchodními podmínkami.

Přijetí e-mailové objednávky podmiňuje prodávající uvedením potřebných údajů pro fakturaci, kterými se rozumí:

Pokud nebudou údaje obsažené v objednávce učiněné prostřednictvím e-mailu úplné (viz shora), nemůže „prodávající“ dané objednávce vyhovět.
Zákazník uděluje souhlas s celým zněním těchto Obchodních podmínek platných pro internetový obchod www.hrnce-na-vareni-ryze.cz okamžikem učinění objednávky.

2. Dodací lhůta a osobní odběr zboží:

Standardní dodací lhůta pro dodání zboží zákazníkovi činí, pokud nebude dohodnuto jinak, 7 pracovních dnů ode dne přijetí objednávky. Objednávky nevyzvednuté do 14 dní od objednání jsou automaticky stornovány.

3. Zrušení objednávky ze strany „prodávajícího“:

„Prodávající“ si vyhrazuje právo zrušit celou objednávku nebo její část v níže uvedených odůvodněných případech:
4. Částečné vyřízení objednávky:

Nebude-li možné některou část objednávky vyřídit v termínu shora uvedeném pro vyřízení objednávky z důvodu, že zboží je již vyprodané či doposud nedodané „prodávajícímu“ od dodavatele zboží, bude zbývající část objednaného zboží dodána objednateli (zákazníkovi) v náhradním potvrzeném a zákazníkem a „prodávajícím“ odsouhlaseném termínu. O této skutečnosti bude objednatel (zákazník) vyrozuměn „prodávajícím“ při obdržení objednávky.

5. Zrušení objednávky ze strany kupujícího - odstoupení od smlouvy (bez udání důvodu) - storno objednávky ze strany kupujícího

V souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, má každý zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží při zásilkové formě prodeje. Pro odstoupení od smlouvy je třeba písemně dodavateli oznámit odstoupení od smlouvy a poté zaslat „prodávajícímu“ zboží za současného splnění všech níže uvedených podmínek nutných pro vrácení zboží zákazníkem „prodávajícímu“. Při jejich nedodržení nelze odstoupení od smlouvy a s tím spojené vrácení zboží akceptovat. Jedná se o tyto podmínky: K takto vrácenému zboží musí být zákazníkem dále přiloženy doklady o prodeji zboží s přiložením čísla bankovního účtu, na které budou vráceny peníze z prodeje zboží. Vrácené částka bude snížena o dopravné, poštovné,apod., které hradí objednatel (zákazník).

„Prodávající“ upozorňuje objednatele (zákazníka), že zboží zaslané zákazníkem zpět na dobírku nebude přijato!

6. Způsob dopravy:

Dopravu zboží zajišťuje Česká pošta, s.p. Za tím účelem je objednatel (zákazník) povinen v objednávce uvést skutečnou dodací a fakturační adresu, na které budete možno provést dodání zboží zákazníkovi.

Dopravné po celé České republice je účtováno 99 Kč za jednotlivou objednávku dopravcem Českou poštou a.s.

Při odběru zboží nad 3000 Kč vč. DPH je dopravné poskytováno zdarma.

7. Ceny:

„Prodávající“ si vyhrazuje právo měnit ceny zboží v elektronickém obchodě. V již realizovaných a řádně potvrzených objednávkách nebudou ceny zboží měněny a budou závazné pro obě smluvní strany.

8. Způsob platby:

„Prodávající“ akceptuje výlučně níže uvedené způsoby platby za objednané zboží:
9. Záruka:

Na zboží zakoupené v internetovém obchodu www.olivieceramics.cz poskytuje „prodávající“ zákonnou záruku v délce trvání ve smyslu příslušných právních předpisů, jež upravují konkrétní délku zákonné záruční doby za prodávané zboží a jeho druh. Záruční doba počíná běžet ode dne dodání zboží objednateli (zákazníkovi).

10. Ochrana osobních údajů

Podmínky zpracování a správy osobních údajů zákazníků jsou specifikovány na stránce Ochrana osobních údajů.

telefon: 733 796 221
olivieceramics@gmail.com
Facebook Instagram